Demo-onderzoek jobtevredenheid

Leeftijd

Statistics
Leeftijd
N Valid 6400
Missing 0
Mean 42,059
Median 41,000
Mode 39,0
Std. Deviation 12,2895
Sum 269175,0
Percentiles 25 33,000
50 41,000
75 51,000


Leeftijdscategorie


Leeftijdscategorie
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 18-34 1949 30,5 30,5 30,5
35-44 1846 28,8 28,8 59,3
45-54 1496 23,4 23,4 82,7
55-64 820 12,8 12,8 95,5
65 plus 289 4,5 4,5 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Burgerlijke status


Burgerlijke_status
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid getrouwd 3176 49,6 49,6 49,6
niet getrouwd 3224 50,4 50,4 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Inkomen


Statistics
Inkomen
N Valid 6400
Missing 0
Mean 69474,844
Median 45000,000
Mode 25000,0
Std. Deviation 78718,5637
Sum 444639000,0
Percentiles 25 28000,000
50 45000,000
75 79000,000


Inkomenscategorie


Inkomenscategorie
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 -25.000 1174 18,3 18,3 18,3
25.000 - 49.000 2388 37,3 37,3 55,7
50.000 - 74.000 1120 17,5 17,5 73,2
75.000 of meer 1718 26,8 26,8 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Prijs auto


Statistics
prijs_auto
N Valid 6400
Missing 0
Mean 30128,38
Median 22200,00
Mode 9500
Std. Deviation 21926,917
Sum 192821600
Percentiles 25 13900,00
50 22200,00
75 39500,00


Prijs auto in categorieën


Prijs_auto2
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1. goedkoop 1841 28,8 28,8 28,8
2. gemiddeld 2275 35,5 35,5 64,3
3. luxueus 2284 35,7 35,7 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Opleidingsniveau


Opleidingsniveau
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1. geen diploma 1390 21,7 21,7 21,7
2. lager of hoger middelbaar 1936 30,3 30,3 52,0
3. bachelor 1360 21,3 21,3 73,2
4. master 1355 21,2 21,2 94,4
5. doctoraat 359 5,6 5,6 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Dienstjaren bij huidige werkgever


Statistics
Dienstjaren_bij_huidige_werkgever
N Valid 6400
Missing 0
Mean 10,566
Median 8,000
Mode ,0
Std. Deviation 9,7245
Sum 67624,0
Percentiles 25 3,000
50 8,000
75 16,000


Dienstjaren in categorieën


Dienstjaren_bij_huidige_werkgever_categorieën
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid < 5 jaar 2216 34,6 34,6 34,6
5 tot 15 jaar 2364 36,9 36,9 71,6
meer dan 15 jaar 1820 28,4 28,4 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Gepensioneerd


Gepensioneerd
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ja 308 4,8 4,8 4,8
neen 6092 95,2 95,2 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Jobtevredenheid


Jobtevredenheid
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid eerder ontevreden 1268 19,8 19,8 19,8
eerder tevreden 1406 22,0 22,0 41,8
heel ontevreden 1109 17,3 17,3 59,1
heel tevreden 1224 19,1 19,1 78,2
neutraal 1393 21,8 21,8 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Geslacht


Geslacht
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid man 3221 50,3 50,3 50,3
vrouw 3179 49,7 49,7 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Aantal gezinsleden


Statistics
Gezinsleden
N Valid 6400
Missing 0
Mean 2,350
Median 2,000
Mode 1,0
Std. Deviation 1,4683
Sum 15038,0
Percentiles 25 1,000
50 2,000
75 3,000

Gezinsleden
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1,0 2466 38,5 38,5 38,5
2,0 1651 25,8 25,8 64,3
3,0 786 12,3 12,3 76,6
4,0 851 13,3 13,3 89,9
5,0 436 6,8 6,8 96,7
6,0 154 2,4 2,4 99,1
7,0 45 ,7 ,7 99,8
8,0 10 ,2 ,2 100,0
9,0 1 ,0 ,0 100,0
Total 6400 100,0 100,0  


Krantenabonnement


Krantenabonnement
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid ja 2768 43,3 43,3 43,3
neen 3632 56,8 56,8 100,0
Total 6400 100,0 100,0