Impliciete associatietest


 

Een potentieel probleem met vele onderzoeken is dat mensen niet steeds zeggen wat ze denken.

 
Ze willen of kunnen niet zeggen wat ze denken :  ze verbergen wat ze denken, voor anderen en/of voor zichzelf.
 
 
De impliciete associatietest biedt hier een oplossing.
 
 
Het meet impliciete attitudes en overtuigingen.
 
 
In marktonderzoekstermen : de IAT biedt een instrument om onbewuste invloeden op consumentengedrag in kaart te brengen.