Wie zijn we

M.A.S., Market Analysis & Synthesis is sinds het eind van de jaren ’80 bekend voor zijn gespecialiseerde marktstudies voor bedrijven, overheid, lokale besturen en diverse organisaties; alsook voor zijn vernieuwende aanpak van het marktonderzoek.

Technieken

Centraal in het marktonderzoek staat de verzameling van de gegevens en de zorg en nauwgezetheid die M.A.S. eraan besteedt.

In samenspraak met u kiezen we de meest adequate tools in functie van uw objectieven, timings en budget.

Op kwantitatief vlak bieden we CATI, F2F, WEB-enquêtes, mail surveys en ad hoc panels.

Groeps- of paneldiscussies met ervaren discussieleiders, diepte-gesprekken met geschoolde interviewers en gestructureerde one-to-one interviews vervolledigen dit plaatje.

Referenties


   

Vragenlijsten

Vragenlijsten op maat
 
Geavanceerde opties om enquêtes op maat te maken (enquête).
Instrument om onbewuste invloeden op consumentengedrag in kaart te brengen (IAT-enquête).
Cardsorting (.gif)
Van Westendorp's Price Sensitivity Meter (.gif)
Integratie van google API's (.gif).
Complexe validaties (.gif)
Beoordeling van afbeeldingen, producten, ...
<-- voorbeeldenquête

Dashboards

Dashboards op maat 
Exploreer zelf de data tijdens en na afloop van het onderzoek (.gif).
Dashboard op maat in excel (.gif).

Online.
Download
Online periodiek door spss gegenereerde frequenties, statistieken, grafieken.
Online periodiek door spss gegenereerde crosstabulaties.